DOTACJE NA INNOWACJE


Nazwa Beneficjenta: DB Consulting. Sp. z o.o.
Nazwa Projektu: „Wdrożenie internetowego systemu B2B w przedsiębiorstwie integrującego procesy biznesowe Wnioskodawcy z Partnerami”
Numer umowy: UDA-POIG.08.02.00-14-082/14-00 z dnia 18.06.2014r
Okres realizacji: 01.07.2014 – 30 06 2015

Działanie 8.2, Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka


Działanie 8.2, Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka

MÓWIĄ O NAS: SPECJALIŚCI OD KREDYTÓW.

TO CO DLA CIEBIE MOŻE BYĆ PROBLEMEM, DLA NAS JEST CODZIENNOŚCIĄ.


KREDYT GOTÓWKOWY

Decyzja w 24h
Do 250.000 zł

KREDYT HIPOTECZNY

28 banków
14 celów kredytowych

KREDYT FIRMOWY

Kredyty obrotowe
Kredyty Inwestycyjne

LEASING

Samochody, sprzęt, maszyny, medycyna, transport, IT